Astrid Vloemans


De Harrison assessment is een ideale tool om meer zelfinzicht te krijgen.

Els Liesenborgs stuurde me een ietwat aspecifieke vragenlijst door, die ik naar alle eerlijkheid mocht beantwoorden. Op basis van deze vragenlijst werd een persoonlijkheidsrapport opgesteld.  Daarna heeft Els Liesenborgs me uitgenodigd om het rapport te bespreken.

Ik vond dit assessment ideaal om mezelf beter te leren kennen en eventuele werkpunten bloot te leggen. Kortom, nuttig voor iedereen die wil werken aan persoonlijke groei.

Astrid Vloemans